ขั้นตอนการส่ง Fax ผ่านหน้า web Fax Email  123


         

        1.  เข้าไป log in  ที่หน้า เว็บ www.faxemail123.com  ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนให้ทำการ Register

             ที่ ปุ่ม  Register now เสียก่อน

 


2.  ใส่ username และ password ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อ เข้าสู่หน้าการใช้งาน ส่ง Fax ผ่าน Web


3.  เมื่อเข้าสู่หน้า Control  คือหน้าที่จะส่ Fax  ให้กรอกรายละเอียดตามหัวข้อต่างๆ ให้ครบทุกช่อง
 

 


 4.    ให้ Browse  เอกสารในเครื่อง ที่เป็น file  pdf,doc,xls หรือ รูปภาพ jpg,gif พร้อมใส่ Secure Code   

        ให้ถูกต้องแล้ว กด send fax  
        (สามารถนำเอกสารหลายๆ แผ่นมารวมใน file เดียวกันได้ การส่ง 1 ครั้ง คือการ browse  1 ครั้ง )  

 


5.  เมื่อกด Send Fax  แล้ว ระบบจะเริ่มทำการ ส่งไฟล์ของท่านไปยังเบอร์ที่ต้องการ


 

 6.  ระหว่างที่ระบบกำลังส่ง Fax ให้อยู่นั้น ระบบ จะแสดงสถานะการส่ง ถ้าขึ้นว่า Sending  หมายถึงระบบกำลัง  

      ดำเนินการส่งอยู่

 

7. เมื่อระบบ ดำเนินการส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะจะแจ้งเป็น Delivered  ซึ่งหมายถึง ได้ส่งเอกสารไปยังเครื่องแฟกซ์ปลายทางเรียบร้อยแล้ว  มูลค่าการใช้งานจะถูกหักไปครั้งละ  2.- บาท   แต่ถ้าระบบแสดงสถานะ ว่า
      No Answer  ซึ่งหมายถึงปลายทางอาจไม่มีผู้รับ แฟกซ์ หรือ ไม่มีสัญญาณรับแฟกซ์ คุณจะไม่ถูกหักค่าบริการ